Meghívó a 2017. augusztus 30-i rendkívüli nyilvános testületi ülésre

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete

2017. augusztus 30-án (szerdán) 20 órai kezdettel

rendkívüli nyilvános ülést tart , melyre tisztelettel meghívom.

Ülés helye: Polgármester Irodája Hegyesd, Zrínyi u. 1.

Napirend:
1./ Vegyes, aktuális ügyek
a.) Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatására pályázat benyújtása
b.) Falugondnoki munkakör meghirdetése
Előadó: Stark Sándor polgármester

Hegyesd , 2017. augusztus 29.

Stark Sándor
polgármester

Az előterjesztések itt olvashatóak.