Meghívó a 2017. július 26-i rendkívüli nyilvános testületi ülésre

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete

2017. július 26-án (szerdán) 19 órai kezdettel

rendkívüli nyilvános ülést tart , melyre tisztelettel meghívom.

Ülés helye: Polgármester Irodája Hegyesd, Zrínyi u. 1.

Napirend:
1./ Vegyes, aktuális ügyek
  a.) Támogatási igény benyújtása szociális célú tűzifa vásárlásra
  b.) Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési és – kezelési Önkormányzati Társulás tulajdonában lévő irodai eszközök térítésmentes átvétele
 c.) Színpad építésére árajánlatok elbírálása
 Előadó: Stark Sándor polgármester

Hegyesd , 2017. július 20.

Stark Sándor
polgármester

Az előterjesztések itt olvashatóak.