Meghívó a 2017. május18-i rendes nyilvános testületi ülésre

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete

2017. május 18-án (csütörtökön) 18  órai kezdettel

rendes  nyilvános ülést  tart , melyre tisztelettel meghívom.

Ülés helye:  Polgármester Irodája Hegyesd, Zrínyi u. 1.

 
Napirend előtt:    
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről  
 
Napirend:     
1./    Hegyesd   község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelet tervezete  az önkormányzat 2016. évi költségvetésének zárszámadásáról
Előadó:    Stark Sándor     polgármester

2./    Hegyesd  község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelet tervezete a partneri egyeztetés szabályairól
Előadó:    Stark Sándor    polgármester
 
3./    Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelet tervezete a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn túli házasságkötés létesítésének engedélyezéséről és az ezért járó többletszolgáltatás  ellentételezéséről
Előadó:    Stark Sándor    polgármester

4./    Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelése  
Előadó:    Stark Sándor    polgármester

5./    Vegyes, aktuális ügyek.  
a.) 2016. évi belső ellenőrzésről szóló éves összefoglaló jelentés
b.) Településképi Arculati Kézikönyv és helyi rendelet készítése
Előadó: Stark Sándor     polgármester
    
Hegyesd, 2017. május 10.

Stark Sándor   
polgármester

Az előterjesztések itt olvashatóak.