Meghívó a 2017. november 28-i rendes nyilvános testületi ülésre

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete

2017. november 28-án (kedden) 18 órai kezdettel

rendes nyilvános ülést tart , melyre tisztelettel meghívom.

Ülés helye: Kultúrotthon Hegyesd, Petőfi u.19.

Napirend előtt:
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről, fontosabb intézkedésekről

Napirend:
1./ Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2017.(…) önkormányzati rendelete a temetőkről és temetkezésről szóló 6/2013. (X. 31.) önkormányzati rendelete módosításáról
Előadó: Stark Sándor polgármester

2./ Beszámoló a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi munkájáról
Előadó: Takács Lászlóné jegyző

3./ Tájékoztató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező helyi közszolgáltatás tapasztalatairól, rendelet módosítása
Előadó: Stark Sándor polgármester

4./ Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. évi Munkaterve
Előadó: Stark Sándor polgármester

5./ Vegyes, aktuális ügyek
Előadó: Stark Sándor polgármester

Hegyesd , 2017. november 15.

Stark Sándor
polgármester

Az előterjesztések itt olvashatóak.