Meghívó a 2017. szeptember 19-i rendes nyilvános testületi ülésre

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete

2017. szeptember 19-én (kedden) 18 órai kezdettel

rendes nyilvános ülést tart , melyre tisztelettel meghívom.

Ülés helye: Polgármester Irodája Hegyesd, Zrínyi u.1.

Napirend előtt:
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről, fontosabb intézkedésekről

Napirend:
1./ Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete önkormányzati rendelete Hegyesd község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2014.(XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Stark Sándor polgármester

2./ Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete önkormányzati rendelete a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges számú választópolgárok számáról
Előadó: Stark Sándor polgármester

3./ Beszámoló az egészségügy helyzetéről
Előadó: Stark Sándor polgármester

4./ Beszámoló a közrend, közbiztonság helyzetéről
Előadó: Molnár Tibor r.ftzls. körzeti megbízott

5./ Vegyes, aktuális ügyek
a.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez csatlakozás
b.) Haszonkölcsön szerződés elfogadása
Előadó: Stark Sándor polgármester

Hegyesd, 2017. szeptember 13.

Stark Sándor
polgármester

Az előterjesztések itt olvashatóak.