TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV véleményezése

LAKOSSÁGI ÉS PARTNERI FELHÍVÁS/FÓRUM

Hegyesd Község

TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV

egyeztetéséről, véleményezéséről

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29./A §-nak, valamint Hegyesd község Önkormányzat képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló, 4/2017. (V.25.) önkormányzati rendeletben meghatározottaknak megfelelően tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy Hegyesd Község Önkormányzata elkészíttette a Településképi Arculati Kézikönyvét.

A 2016. évi LXXIV. törvényben előírt, és 314/2012. (XI.8.) Korm. rendeletben szabályozott tartalmú kézikönyv véleményezése a partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló, 4/2017. (V.25.) önkormányzati rendeletnek megfelelően a nyilvánosság biztosításával és széleskörű társadalmi bevonással történik, amelynek keretében a tervezetek ismertetése céljából lakossági fórum kerül megrendezésre.

Időpontja: 2017. december 21. ( csütörtök) 10 óra

Helyszíne: Polgármester Irodája Hegyesd, Zrínyi u. 1.

Településképi Arculati Kézikönyv megtekinthető ügyfélfogadási időben a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatalban , valamint a honlapon (www.hegyes.hu)

Településképi Arculati Kézikönyv megtekintése

Az elkészült településképi kézikönyvvel kapcsolatban a lakosok a lakossági fórumon szóban és 2017. december 27-ig az alábbi elérhetőségeken tehetnek észrevételt:
• Email: mapatik@hu.inter.net,
• Postacím: 8296 Monostorapáti, Petőfi u.123. és Hegyesd, Zrínyi u.1.

Megjelenésükre számítunk!

Stark Sándor sk.
polgármester