Meghívó a 2018. május 29-i rendes nyilvános testületi ülésre

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete

2018. május 29-én (kedden) 18 órai kezdettel

rendes nyilvános ülést tart , melyre tisztelettel meghívom.

Ülés helye: Polgármester Irodája Hegyesd, Zrínyi u. 1.

Napirend:
1./ Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének
önkormányzati rendelet tervezete az önkormányzat 2017. évi
költségvetésének zárszámadásáról
Előadó: Stark Sándor polgármester

2./ Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelése
Előadó: Stark Sándor polgármester

3./ Vegyes, aktuális ügyek.
a.) 2017. évi belső ellenőrzésről szóló éves összefoglaló jelentés
Előadó: Stark Sándor polgármester

Hegyesd , 2018. május 18.

Stark Sándor
polgármester

Az előterjesztések itt olvashatóak.