Meghívó a 2018. november 27-i rendes nyilvános testületi ülésre

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete

2018. november 27-én (kedden) 17 órai kezdettel

rendes nyilvános ülést tart , melyre tisztelettel meghívom.

Ülés helye: Polgármester Irodája Hegyesd, Zrínyi u. 1.

Napirend előtt:
Tájékoztató a lejárt határidejű határozat végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről, két ülés között tett fontosabb intézkedésekről.

Napirend:
1./ Beszámoló a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi munkájáról
Előadó: Takács Lászlóné jegyző

3./ Tájékoztató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező helyi közszolgáltatás tapasztalatairól

Előadó: Stark Sándor polgármester

4./ Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. évi Munkaterve
Előadó: Stark Sándor polgármester

5./ Vegyes, aktuális ügyek
a.) 2019. évre szóló belső ellenőrzési terv elfogadása
Előadó: Stark Sándor polgármester

Hegyesd, 2018. november 15.

Stark Sándor
polgármester

Az előterjesztések itt olvashatóak.