Meghívó a 2018. október 16-i rendes nyilvános testületi ülésre

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete

2018. október 16-án (kedden) 18 órai kezdettel

rendes nyilvános ülést tart , melyre tisztelettel meghívom.

Ülés helye: Polgármester Irodája Hegyesd, Zrínyi u. 1.

Napirend előtt: Tájékoztató a lejárt határidejű határozat végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről, két ülés között tett fontosabb intézkedésekről.

Napirend:
1./ Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelet tervezete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú tűzifa juttatásról szóló 7/2013.(XI.25. önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Stark Sándor polgármester

2./ Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelet tervezete Hegyesd község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 2/2001.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Stark Sándor polgármester

3./ Beszámoló a közrend, közbiztonság helyzetéről
Előadó: Molnár Tibor körzeti megbízott

4./ Vegyes, aktuális ügyek
a.) Iskolai körzethatár véleményezése
Előadó: Stark Sándor polgármester

Hegyesd, 2018. október 1.

Stark Sándor
polgármester

Az előterjesztések itt olvashatóak.