TELEPÜLÉSKÉPI RENDELET egyeztető fórum

Hegyesd Község
TELEPÜLÉSKÉPI RENDELET
egyeztetéséről, véleményezéséről

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29./A §-nak, valamint Hegyesd község Önkormányzat képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló, 4/2017. (V.25.) önkormányzati rendeletben meghatározottaknak megfelelően tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy Hegyesd Község Önkormányzata elkészítette Településképi Rendeletét.

A 2016. évi LXXIV. törvényben előírt, és 314/2012. (XI.8.) Korm. rendeletben szabályozott tartalmú településképi rendelet véleményezése a partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló, 4/2017. (V.25.) önkormányzati rendeletnek megfelelően a nyilvánosság biztosításával és széleskörű társadalmi bevonással történik, amelynek keretében a tervezetek ismertetése céljából lakossági fórum kerül megrendezésre.

Időpontja: 2018. március 13-án. ( kedden ) 18 óra

Helyszíne: Kultúrház Hegyesd, Petőfi u.19.

Településképi Rendelet megtekinthető ügyfélfogadási időben a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatalban , valamint a honlapon (www.hegyesd.hu)

Az elkészült településképi rendelettel kapcsolatban a lakosok a lakossági fórumon szóban és 2018. március 19-ig az alábbi elérhetőségeken tehetnek észrevételt:
• Email: mapatik@hu.inter.net,
• Postacím: 8296 Monostorapáti, Petőfi u.123. és Hegyesd, Zrínyi u.1.

Megjelenésükre számítunk!

Stark Sándor sk.
polgármester