Meghívó a 2019. április 30-i rendkívűli nyilvános testületi ülésre

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete

2019. április 30-án (kedden) 18 órai kezdettel

rendkívüli nyilvános ülést tart , melyre tisztelettel meghívom.

Ülés helye: Polgármester Irodája Hegyesd, Zrínyi u.1.

Napirend előtt:
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről, fontosabb intézkedésekről

Napirend:
1./ Hegyesd község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének zárszámadása
Előadó: Stark Sándor polgármester

2./ Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2014.(XII.15.)önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Stark Sándor polgármester

3./ Vegyes, aktuális ügyek
a.) Településkép védelméről szóló rendelettel kapcsolatos törvényességi felhívásról tájékoztatás
b.) Hegyesd 12/5 hrsz. ingatlan adásvétele
c.) Polgármesteri Iroda és kultúrház előtt terület térkövezése
Előadó: Stark Sándor polgármester

Hegyesd , 2019. április 23.

Stark Sándor
polgármester

Az előterjesztések itt olvashatóak.