Meghívó a 2019. május 15-i rendkívűli nyilvános testületi ülésre

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete

2019. május 15-én (kedden) 17,30 órai kezdettel

rendkívüli nyilvános ülést tart , melyre tisztelettel meghívom.

Ülés helye: Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal Monostorapáti, Petőfi u.123.

Napirend:
1./ Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelése
Előadó: Stark Sándor polgármester

2./ Vegyes, aktuális ügyek
a.) Hegyesd 12/5. hrsz. ingatlan adásvételéről döntés
b.) Helyi Választási Bizottság póttagjának megválasztása
Előadó: Stark Sándor polgármester

Hegyesd , 2019. május 13.

Stark Sándor
polgármester

Az előterjesztések itt olvashatóak.