Meghívó a 2019. október 18-i alakuló testületi ülésre

Hegyesd község Önkormányzatának Képviselőtestülete

2019. október 18-án /pénteken/ 19,30 órai kezdettel

alakuló ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Polgármester Irodája Hegyesd, Zrínyi utca 1.

N a p i r e n d :
1./ Ünnepélyes megnyitó, választási bizottság tájékoztatója a választás eredményéről.
Előadó: Molnárné Albert Bernadett Választási Bizottság elnöke

2./ Önkormányzati képviselők eskütétele, megbízólevek átadása
Előadó: Molnárné Albert Bernadett Választási Bizottság elnöke

3./ Polgármester eskütétele, megbízólevél átadása
Előadó: Molnárné Albert Bernadett Választási Bizottság elnöke

4./ Polgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének megállapítása
Előadó: Takács Lászlóné jegyző

5./ Ügyrendi Bizottság tagjainak megválasztása.
Előadó: Stark Sándor polgármester

6./ Alpolgármester választása titkos szavazással, szükség szerint zárt ülésen; eskütétele
Előadó: Stark Sándor polgármester

7./ Alpolgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének megállapítása
Előadó: Stark Sándor polgármester

8./ Társadalmi megbízatású polgármester munkarendjének meghatározása.
Előadó: Stark Sándor polgármester

9./ Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata
Előadó: Stark Sándor polgármester

10./Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsba képviselő delegálása
Előadó: Stark Sándor polgármester

Megjelenésére feltétlen számítok.

Hegyesd , 2019. október 14.

Stark Sándor
polgármester

Az előterjesztések itt olvashatóak.