Meghívó a 2020. február 12-i rendes nyilvános testületi ülésre

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete

2020. február 12-én (szerdán) 8 órai kezdettel

rendes nyilvános ülést tart , melyre tisztelettel meghívom.

Ülés helye: Polgármester Irodája Hegyesd, Zrínyi u.1.

Napirend:
1./ Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.15.)önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Stark Sándor polgármester

2./ Hegyesd község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének elfogadása
Előadó: Stark Sándor polgármester

3./ Beszámoló a közrend, közbiztonság helyzetéről
Előadó: Molnár Tibor körzeti megbízott

4./ Vegyes, aktuális ügyek.
a.) Iskolai körzethatár véleményezése
b.) Nyári tábor támogatása
c.) Hegyesdért Közalapítvány elnökének kérelme
d.) Veszprém Megyei Falugondnoki Egyesület támogatási kérelme
Előadó: Stark Sándor polgármester

Hegyesd , 2020. január 23.

Stark Sándor
polgármester

Az előterjesztések itt olvashatóak.