Bírósági ülnökválasztás

T á j é k o z t a t ó

Magyarország köztársasági elnöke  a 2015. évi bírósági ülnökválasztást várhatóan
2015. március 7. és 2015. április 30. napja közé eső időtartamra tűzi ki
.

Magyarország Alaptörvénye Bíróság fejezetének 27. cikk (2) bekezdése értelmében törvény által meghatározott ügyekben és módon nem hivatásos bírák (ülnökök) is részt vesznek az ítélkezésben.

Ülnöknek az a magyar állampolgár választható meg, aki nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság, vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem, illetve aki a 30. évét betöltötte, de a 70. életévét még nem érte el. Az ülnök nem lehet tagja pártnak és politikai tevékenységet nem folytathat.

A Bjt. 213. § (1) bekezdése értelmében az ülnököket a bíróság illetékességi területén lakóhellyel és választójoggal rendelkező nagykorú állampolgárok, a bíróság illetékességi területén működő helyi önkormányzatok és az egyesületek – kivéve a pártokat – jelölik.
A fiatalkorúak büntető ügyében eljáró bíróság pedagógus ülnökei a bíróság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei jelölik.

A közigazgatási és munkaügyi bíróság ülnökeit elsősorban a munkavállalók és munkaadók érdekképviseleti szervei jelölik.

Ülnököt lehet jelölni a Tapolcai Járásbíróságra, a Veszprémi Törvényszékre és a Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra.

A jelöléshez csatolni kell azt az elfogadó nyilatkozatot, amelynek tartalmaznia kell a jelölt arra irányuló nyilatkozatát, hogy volt-e büntetve és van-e választójoga. A jelölt a jelölés elfogadását követően haladéktalanul, az ülnökké történő megválasztására jogosult képviselő-testület részére hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal igazolja büntetlen előéletét. Amennyiben ezen igazolási kötelezettségét elmulasztja, ülnökké megválasztani nem lehet.

Ezen nyilatkozat, valamint a jelöléshez szükséges nyomtatvány a Monostorapáti  Közös Önkormányzati Hivatalban  átvehető, valamint letölthető a település  honlapjáról is.

Jelölt adatait:  2015. március 27. napján 13,30 óráig. kell megküldeni  a Veszprém Megyei Önkormányzati Irodába Veszprém, Megyeház tér , vagy személyesen leadni mellékletekkel együtt.

Monostorapáti, 2015. március 16.

Takács Lászlóné
jegyző

További dokumentumok:

  • Tájékoztató   pdficon
  • Bírósági ülnökké jelölés   pdficon          docicon
  • NYILATKOZAT – bírósági ülnökké jelölés elfogadásáról     pdficon          docicon
  • A bírósági ülnökök jogai és kötelezettségei     pdficon          docicon