Magyar Falu program pályázat

 

Név: Hegyesd Község Önkormányzata
Cím: 8296 Hegyesd, Zrínyi utca 1.
Adószám: 15427858-1-19
MFP azonosító: 1003493207
Projekt azonosító: 3110943481

Hegyesd Község Önkormányzata 2020. szeptember 04-én Támogatási kérelmet nyújtott be a „Faluházak felújítás – 2020” című, MFP – FHF/2020 kódszámú felhívásra.
A Támogató (Miniszterelnökség) nevében eljáró Magyar Államkincstár elnökének 2020. november 06-án kelt döntése értelmében 3.386.483,- Ft támogatásban részesült településünk, mely összeget a „FALUHÁZ” (ügyfélszolgálati iroda, orvosi rendelő, könyvtár, népi tárházat magába foglaló épület) fűtésének korszerűsítésére használunk fel.
A fűtés korszerűsítés során a meglévő, nem energia hatékony konvektorokat kondenzációs gázkazánra cseréljük, új hőleadókat (pl.: radiátorok) szerelünk fel. A korszerűsítés során a gázvezetékek cseréjére is sor kerül.
A támogatás intenzitása: 100%
A projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2021.01.01.
A projekt megvalósításának tervezett fizikai befejezése: 2021.12.31.
A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 12 hónap.
A tervezési munkákra a szerződést 2021. január elején megkötöttük.
A tervek határidőre elkészültek, így a kivitelezési munkákat a fűtési szezonon kívül eltudtuk végeztetni.
A munkaterület átadására 2021. április végén került sor.
A kivitelező a fűtésszerelési munkákat – a veszélyhelyzet ellenére – határidő előtt néhány nappal teljesítette (2021. július közepe). A műszaki átadás-átvételi eljárás során hiányosságot, hibát nem tapasztatunk, így azt a kivitelezőtől átvettük.
Bízunk benne, hogy a 2021/2022 fűtési szezonban a fejlesztés eredményeként a községünk lakói is komfortosabban tudják használni az önkormányzat épületét, illetve jelentős energia megtakarítást is elérhetünk.

Köszönjük Magyarország Kormányának a támogatását.


 

Név: Hegyesd Község Önkormányzata
Cím: 8296 Hegyesd, Zrínyi utca 1.
Adószám: 15427858-1-19
MFP azonosító: 1003493207

Értesítem, hogy a Magyar Falu Program keretében megvalósuló egyes programelemekkel összefüggő intézkedések végrehajtásáról, valamint azok 2019. évben szükséges támogatásáról szóló 1669/2018. (XII. 10.) Korm. határozatban (továbbiakban: Korm.határozat) foglalt kormányzati szándékkal összhangban a Magyar Falu Program keretébenmeghirdetett, Falu- és tanyagondnoki szolgálat támogatása című, MFP-TFB/2019 kódszámú pályázati kiírásra, 2019.09.27. 11:44:46 időpontban benyújtott, 3024142312 iratazonosító számon nyilvántartott pályázatának vizsgálatát elvégeztem. Tájékoztatom, hogy pályázata megfelelt a pályázati kiírásban meghatározott tartalmi értékelési szempontoknak, ezért támogatásra jogosult. A vissza nem térítendő támogatás összege 11.000.000 Ft, azaz tizenegymillió forint.

A támogatás összege a pályázatában szereplő elszámolható kiadások bruttó értéke és a pályázati kiírásban meghatározott költségkorlátok figyelembevételével került megállapításra.

A támogatás intenzitása: 100%

A projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2020.01.01.

A projekt megvalósításának tervezett fizikai befejezése: 2020.08.15.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: a vonatkozó pályázati kiírásban

meghatározott időtartam.

A tervezett programok megvalósításának időszaka és a bértámogatás nyújtásának időszaka

nem haladhatja meg a 12 hónapot.

Támogatott tevékenység

Tevékenység megnevezése:  

Meglévő falugondnoki szolgálathoz, régi gépjármű cseréje /Gépjármű (Falubusz) eszközbeszerzése/

Támogatás összesen: 11 000 000 Ft