Magyar Falu program pályázat

Magyar Falu Program pályázat

Név: Hegyesd Község Önkormányzata
Cím: 8296 Hegyesd, Zrínyi utca 1.
Adószám: 15427858-1-19
MFP azonosító: 1003493207

Értesítem, hogy a Magyar Falu Program keretében megvalósuló egyes programelemekkel összefüggő intézkedések végrehajtásáról, valamint azok 2019. évben szükséges támogatásáról szóló 1669/2018. (XII. 10.) Korm. határozatban (továbbiakban: Korm.határozat) foglalt kormányzati szándékkal összhangban a Magyar Falu Program keretébenmeghirdetett, Falu- és tanyagondnoki szolgálat támogatása című, MFP-TFB/2019 kódszámú pályázati kiírásra, 2019.09.27. 11:44:46 időpontban benyújtott, 3024142312 iratazonosító számon nyilvántartott pályázatának vizsgálatát elvégeztem. Tájékoztatom, hogy pályázata megfelelt a pályázati kiírásban meghatározott tartalmi értékelési szempontoknak, ezért támogatásra jogosult. A vissza nem térítendő támogatás összege 11.000.000 Ft, azaz tizenegymillió forint.

A támogatás összege a pályázatában szereplő elszámolható kiadások bruttó értéke és a pályázati kiírásban meghatározott költségkorlátok figyelembevételével került megállapításra.

A támogatás intenzitása: 100%

A projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2020.01.01.

A projekt megvalósításának tervezett fizikai befejezése: 2020.08.15.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: a vonatkozó pályázati kiírásban

meghatározott időtartam.

A tervezett programok megvalósításának időszaka és a bértámogatás nyújtásának időszaka

nem haladhatja meg a 12 hónapot.

Támogatott tevékenység

Tevékenység megnevezése:  

Meglévő falugondnoki szolgálathoz, régi gépjármű cseréje /Gépjármű (Falubusz) eszközbeszerzése/

Támogatás összesen: 11 000 000 Ft