Meghívó a 2018. augusztus 21-i rendes nyilvános testületi ülésre

Hegyesd község Önkormányzatának Képviselőtestülete

2018. augusztus 21.-én /kedden/ 18 órai kezdettel

rendes nyilvános ülését tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Polgármester Irodája Hegyesd, Zrínyi u.1.

N a p i r e n d :
1./ Beszámoló az egészségügy helyzetéről
Előadó: dr.Piedl Endre háziorvos

2./ Vegyes, aktuális ügyek.
a.) 2019. évben kötelezően elvégzendő víziközmű-vagyon vagyonértékelése
b.) Hegyesd ivóvízellátó víziközmű-rendszer 2019-2033. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervének véleményezése
c.) Hegyesd szennyvízelvezető és – tisztító víziközmű-rendszer 2019-2033. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervének véleményezése
d.) Házi szennyvízbeemelő energia ellátása
e.) szociális célú tüzelőanyag vásárlásához támogatás igénylése
f.) Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodás Módosításának jóváhagyása
g.) Önkormányzati ingatlanok térkövezése, vízáteresz felújítása
Előadó: Stark Sándor polgármester

Hegyesd, 2018.augusztus 13.

Stark Sándor
polgármester

Az előterjesztések itt olvashatóak.