Rendeletek társadalmi egyeztetése

A 11/2011.(IX.1.) önkormányzati rendelet  5. §  (2) bekezdése értelmében az önkormányzati rendelet-tervezetet társadalmi egyeztetésre kell bocsátani, melynek keretében az állampolgárok a nem állami és nem önkormányzati szervek, szervezetek a rendelet-tervezettel kapcsolatosan véleményt nyilváníthatnak.

A rendelet-tervezet véleményezése hegyesdonkormanyzat@hu.inter.net lehetséges.

Társadalmi egyeztetésre bocsátott rendelet tervezetek:

– Hegyesd Község Önkormányzata Képviselő-testülete ……/2014. (….). számú önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól

– Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének ………../2014.(………) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról

– Hegyesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (…………….)  önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról.

Archív:

– Hegyesd  község Önkormányzata Képviselő-testületének …./2012.(….) önkormányzati rendelete a  települési szilárd és folyékony hulladék elszállításáról és a  közszolgáltatásról és a közszolgáltatás díjáról szóló 5/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelet módosításáról.

– Hegyesd  község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról  szóló 4/2011.(IV.1.) önkormányzati  rendelet módosítása.

– Szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról  szóló  12/2011.(IX.1.) önkormányzati  rendelet módosítása.

– A  talajterhelési díjról szóló  9/2009.(IX.15.)   önkormányzati rendelet módosítása.

– Hegyesd  község Önkormányzata Képviselő-testülete ……./2011.(………)önkormányzati rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 10/2003.(XII.31.)önkormányzati rendelet módosításáról

-Hegyesd  község Önkormányzata Képviselő-testületének …../2011.(……)önkormányzati rendelte a települési szilárd és folyékony hulladék elszállításáról, közszolgáltatás biztosításáról és a közszolgáltatás díjáról szóló 5/2011.(IV.1.) Önkormányzati rendelet módosításáról

– Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2011.(….) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjakról.

– Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2011.(….) önkormányzati rendelete a 2012. évi szennyvízcsatorna szolgáltatási díjról.

A tervezet véleményezési határidője: 2011. december 10.