Meghívó a 2018. március 20-i rendes nyilvános testületi ülésre

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete

2018. március 20-án (kedden) 18 órai kezdettel

rendes nyilvános ülést tart , melyre tisztelettel meghívom.

Ülés helye: Polgármester Irodája Hegyesd, Zrínyi u. 1.

Napirend előtt:
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről, fontosabb intézkedésekről

Napirend:
1./ Településképi rendelet elfogadása
Előadó: Stark Sándor polgármester

2./ Beszámoló Hegyesd Jövőjéért Közalapítvány tevékenységéről
Előadó: Kapócs Tibor kuratórium elnöke

3./ Közbeszerzési Terv elfogadása
Előadó: Stark Sándor polgármester

4./ Vegyes, aktuális ügyek.
a.) Szociális alapellátások térítési díjának elfogadása
b.) I. világháborús emlékmű felújításához kivitelező kiválasztása
c.) Tájékoztató törvényességi felhívásról
Előadó: Stark Sándor polgármester

Hegyesd , 2018. március 13.

Stark Sándor
polgármester

Az előterjesztések itt olvashatóak.