Meghívó a 2019. szeptember 30-i rendkívűli nyilvános testületi ülésre

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete

2019. szeptember 30-án (hétfőn) 18 órai kezdettel

rendkívüli nyilvános ülést tart , melyre tisztelettel meghívom.

Ülés helye: Polgármester Irodája Hegyesd, Zrínyi u.1.

Napirend:
2./ Vegyes, aktuális ügyek
a.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz csatlakozás
b.) Iskolai körzethatár véleményezése
c.) Pályázatíró megbízása
d.) Ingatlanok légi-fotón való megjelenítésére ajánlat
Előadó: Stark Sándor polgármester

Hegyesd , 2019. szeptember 17.

Stark Sándor
polgármester

Az előterjesztések itt olvashatóak.