Meghívó a 2020. január 08-i rendkívüli nyilvános testületi ülésre

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete

2020. január 8.-án (szerdán ) 17 órai kezdettel

rendkívüli nyilvános ülést tart , melyre tisztelettel meghívom.

Ülés helye: Polgármester Irodája Hegyesd, Zrínyi u. 1.

Napirend:
1./ Magyar Falu Program keretében elnyert pályázatokról tájékoztatás, falugondnoki szolgálathoz gépjármű beszerzése
Előadó: Stark Sándor polgármester

Hegyesd , 2020. január 6.

Stark Sándor
polgármester

Az előterjesztések itt olvashatóak.