Meghívó a 2020. július 10-i rendes nyilvános testületi ülésre

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete

2020. július 10-én (pénteken ) 18 órai kezdettel

rendes nyilvános ülést tart , melyre tisztelettel meghívom.

Ülés helye: Polgármester Irodája Hegyesd, Zrínyi utca 1.

Napirend előtt: Tájékozató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott
hatáskörben hozott döntésekről, polgármesteri jogkörben hozott
határozatokról, rendeletről.

Napirend:
1./ Hegyesd község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Stark Sándor polgármester

2./ Hegyesd község Önkormányzata 2019. évi költségvetés zárszámadása
Előadó: Stark Sándor polgármester

3./ Beszámoló Hegyesd Közalapítvány tevékenységéről
Előadó: Kapócs Tibor kuratórium elnöke

4./ Vegyes, aktuális ügyek.
a.) 2019. évi ellenőrzésről szóló éves ellenőrzés összefoglaló jelentés
Előadó: Stark Sándor polgármester

Megjelenésére feltétlen számítok.

Hegyesd, 2020. június 22
Stark Sándor polgármester

Az előterjesztések itt olvashatóak.