Közmeghallgatás – 2018. november 27-én

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. november 27-én (kedden) 18 órai kezdettel közmeghallgatást tart , melyre tisztelettel meghívom. Ülés helye: Kultúrház Hegyesd, Petőfi u. 19. Napirend: 1./ Beszámoló az önkormányzat éves gazdálkodásáról, fontosabb intézkedésekről Előadó: Stark Sándor Polgármester 2.) Falugondnok tevékenységéről beszámoló Előadó: Fekete Róbertné Falugondnok Hegyesd , 2018. november 15. Stark Sándor polgármester Az előterjesztések […]

Meghívó a 2018. november 27-i rendes nyilvános testületi ülésre

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. november 27-én (kedden) 17 órai kezdettel rendes nyilvános ülést tart , melyre tisztelettel meghívom. Ülés helye: Polgármester Irodája Hegyesd, Zrínyi u. 1. Napirend előtt: Tájékoztató a lejárt határidejű határozat végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről, két ülés között tett fontosabb intézkedésekről. Napirend: 1./ Beszámoló a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi […]

Kérelem a kutak fennmaradási engedélyéhez

Letölthető a KÉRELEM a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó kutak vízjogi üzemeltetési és fennmaradási engedélyezési eljáráshoz. Innen tölthető le: https://www.hegyesd.hu/onkormanyzat/dokumentumok/

Meghívó – Emlékmű átadás 2018. november 08.

Tisztelettel meghívom az első-második világháborúban életüket vesztett magyar katonák felújított hősi emlékművének ünnepélyes átadására. 2018. november 08-án (csütörtök) 15:30 órakor Helyszín: Hegyesd temető I-II. Világháborús emlékmű   További információ itt olvasható (PDF dokumentum)

Meghívó a 2018. október 17-i Óvodai Intézményfenntartó Társulás rendkívüli nyilvános testületi ülésre

Monostorapáti és Hegyesd Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása 2018. október 17-én (szerdán) 18 órai kezdettel rendkívüli nyilvános ülést tart, melyre meghívom. Az ülés helye: Művelődési Ház Monostorapáti, Petőfi u.12. N a p i r e n d : 1./ Mesevirág Óvoda és Bölcsőde óvodavezető megbízása Előadó: Takács Péter társulási tanács elnöke 2./ Bölcsődei szolgáltatás biztosítására feladat-ellátási […]