Közmeghallgatás – 2018. november 27-én

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete

2018. november 27-én (kedden) 18 órai kezdettel

közmeghallgatást tart , melyre tisztelettel meghívom.

Ülés helye: Kultúrház Hegyesd, Petőfi u. 19.

Napirend:
1./ Beszámoló az önkormányzat éves gazdálkodásáról, fontosabb intézkedésekről
Előadó: Stark Sándor Polgármester

2.) Falugondnok tevékenységéről beszámoló
Előadó: Fekete Róbertné Falugondnok

Hegyesd , 2018. november 15.

Stark Sándor
polgármester

Az előterjesztések itt olvashatóak.