Közmeghallgatás meghívó – 2019. november 26.

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete

2019. november 26-án (kedden) 17 órai kezdettel

közmeghallgatást tart, melyre tisztelettel meghívom.

Ülés helye: Kultúrház, Hegyesd, Petőfi u.19.

Napirend:
1./ Beszámoló az önkormányzat éves gazdálkodásáról, fontosabb intézkedésekről
Előadó: Stark Sándor polgármester

2./ Beszámoló a falugondnok munkájáról
Előadó: Fekete Róbertné falugondnok

Hegyesd, 2019. november 15.

Stark Sándor
polgármester

Az előterjesztések itt olvashatóak.