Meghívó a 2019. november 26-i rendes nyilvános testületi ülésre

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete

2019. november 26-án (kedden) 18 órai kezdettel

rendes nyilvános ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Ülés helye: Kultúrház, Hegyesd, Petőfi u. 19.

Napirend előtt:
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről, fontosabb intézkedésekről

Napirend:
1./ Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete rendelet tervezete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról
Előadó: Stark Sándor polgármester

2./ Beszámoló az egészségügy helyzetéről
Előadó: dr. Piedl Endre háziorvos

3./ Beszámoló a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi munkájáról
Előadó: Takács Lászlóné jegyző

4./ Tájékoztató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező helyi közszolgáltatás tapasztalatairól
Előadó: Stark Sándor polgármester

5./ Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. évi Munkaterve
Előadó: Stark Sándor polgármester

6./ Vegyes, aktuális ügyek
a.) 2020. évre szóló belső ellenőrzési terv elfogadása
b.) Turisztikai szakember foglalkoztatásának költsége
c.) Közterület elnevezése
d.) Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás jóváhagyása
e.) Hegyesdi 043/2 hrsz. alatt lévő bányató, horgásztó bérbeadása
Előadó: Stark Sándor polgármester

Hegyesd, 2019. november 15.

Stark Sándor
polgármester

Az előterjesztések itt olvashatóak.