Meghívó a 2019. február 05-i rendes nyilvános testületi ülésre

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete

2019. február 5-én (kedden) 18 órai kezdettel

rendes nyilvános ülést tart , melyre tisztelettel meghívom.

Ülés helye: Polgármester Irodája Hegyesd, Zrínyi u.1.

Napirend:
1./ Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.15.)önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Stark Sándor polgármester

2./ Hegyesd község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének elfogadása
Előadó: Stark Sándor polgármester

3./ Beszámoló a közrend, közbiztonság helyzetéről
Előadó: Molnár Tibor körzeti megbízott

4./ Vegyes, aktuális ügyek
a.) iskolai körzethatár véleményezése
b./ Hegyesd vízkár elhárítási tervének felülvizsgálata
Előadó: Stark Sándor polgármester

Hegyesd , 2019. január 22.

Stark Sándor
polgármester

Az előterjesztések itt olvashatóak.