Meghívó a 2019. március 04-i rendkívüli nyilvános testületi ülésre

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete

2019. március 4-én (hétfőn) 17 órai kezdettel

rendkívüli nyilvános ülést tart , melyre tisztelettel meghívom.

Ülés helye: Polgármester Irodája Hegyesd, Zrínyi u. 1.

Napirend:
1./ Falugondnoki Szolgálat Szakmai Program elfogadása
Előadó: Stark Sándor polgármester

2./ Vegyes, aktuális ügyek.
a.) Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat által biztosított alapellátások térítési díjának jóváhagyása
b.) Veszprém Megyei Falugondnokok Egyesületének támogatási kérelme
c.) Közbeszerzési Terv elfogadása
Előadó: Stark Sándor polgármester

Hegyesd , 2019. február 26.

Stark Sándor
polgármester

Az előterjesztések itt olvashatóak.